Taitotasot

  Tasolla 1 opiskelija:

  • osaa käyttää joitain peruskielimuotoja ja sanastoa
  • pystyy ymmärtämään puheen aiheen, jos se liittyy tuttuihin asioihin
  • pystyy ymmärtämään hyvin lyhyen tekstin aiheen, jos se liittyy tuttuihin asioihin
  • pärjää puheessa sosiaalisissa perustilanteissa ja suoriutuu yksinkertaisista tehtävistä
  • pystyy kirjoittamaan lyhyen tekstin tai viestin, ei kuitenkaan yleensä ilman virheitä
  • pystyy työssä ottamaan ja välittämään yksinkertaisia, rutiiniluonteisia viestejä, ymmärtämään lyhyitä, yksinkertaisella kielellä laadittuja raportteja tai tuotekuvauksia tutuista asioista
  Tasolla 2 opiskelija:
  • osaa käyttää peruskielimuotoja ja sanastoa
  • ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta tutuissa tilanteissa ja tehtävissä
  • pystyy ymmärtämään lyhyen tekstin ja pääajatuksen pidemmästä tekstissä, jos se liittyy tuttuihin asioihin
  • ääntämisvaikeuksista huolimatta pystyy kommunikoimaan suullisesti rutiinitilanteissa ja -tehtävissä
  • pystyy kirjoittamaan lyhyen ja helpon tekstin tai viestin, josta kuitenkin yleensä puuttuu yhtenäisyys
  • pystyy työssä esittämään pyyntöjä omalla työalalla, ymmärtämään lyhyet raportit ja tavanomaiset käyttöohjeet, pystyy laatimaan lyhyen mutta kattavan viestin työtoverille tai tutulle henkilölle toisessa yrityksessä
  Tasolla 3 opiskelija:
  • osaa käyttää kielimuotoja ja sanastoa riittävän hyvin
  • pystyy seuramaan pitempiä keskusteluja tai puheita tutuista aiheista
  • ymmärtää vaikeuksitta minkä tahansa helpon tekstin
  • ymmärtää pidempiä puheita tai vaikeampia tekstejä jotenkuten
  • pärjää puhumalla ja kirjoittamalla perustehtävissä, vaikka kieliopin ja sanaston puutteet aiheuttavat toisinaan väärinkäsityksiä
  Tasolla 4 opiskelija:
  • käyttää kielimuotoja ja sanastoa hyvin
  • pystyy kommunikoiman sekä virallisissa että epävirallisissa tilanteissa
  • ymmärtää puhetta tutuista aiheista keskusteluissa, televisiossa, radiossa jne., mutta yksityiskohdat saattavat jäädä huomaamatta
  • standardi kielenkäytöstä poikkeavien murteiden ja nopean puheen ymmärtäminen saattaa aiheuttaa ongelmia
  • tekstien lukeminen sujuu helposti, jos ne liittyvät tuttuihin aiheisiin, mutta tekstityylitajunta ei ole vielä täysin kehittynyt
  • pystyy kirjoittamaan yhtenäisiä tekstejä sekä työssä että yksityiselämässä
  Tasolla 5 opiskelija:
  • käyttää kielimuotoja ja sanastoa hyvin ja melko monipuolisesti muissakin kuin rutiinitilanteissa sekä työ- että yksityiselämässä
  • yleensä ymmärtää päivittäistä puhetta keskusteluissa, televisiossa, radiossa, neuvotteluissa, jne., mutta erikoisaiheet saattavat aiheuttaa ymmärtämisongelmia
  • kieliopillisesti ja sanastollisesti vaikeiden tekstien ymmärtäminen sujuu hyvin
  • sekä kirjoittaminen että puhuminen sujuvat hyvin eri tilanteissa, mutta vaativat kieliopilliset rakenteet ja vaativa sanasto voivat aiheuttaa tarvetta esimerkiksi sanakirjan käyttämiseen
  Tasolla 6 opiskelija:
  • käyttää kielimuotoja ja sanastoa hyvin ja monipuolisesti
  • ymmärtää helposti vaativaa kirjoitettua ja puhuttua kieltä
  • kommunikoi yhtä hyvin sekä kirjoittaen että puhuen sosiaalisesti ja sanastollisesti vaativissa tilanteissa, mikä mahdollistaa vaativien ja monimutkaisten asioiden käsittelyn
  • saattaa olla vielä pieniä tyylilajiongelmia
  • saattaa esiintyä epätarkkuutta kieliopin ja sanaston käytön kanssa

  Josbel Oy, Lönnrotinkatu 42, 00180 Helsinki, (+358) 040-528 0972, info@josbel.com

  © 2023 Josbel Oy. All Rights Reserved.