Kirjanpidon terminologia

  Koulutus sopii kaikille taloushallinnon tehtävissä toimiville, jotka haluavat perehtyä taloushallinnon alan englanninkieliseen perusammattisanastoon.Taloushallintoon liittyvät englanninkielen termit ja käsitteistö tulevat koulutuksen aikana tutuiksi. Koulutus antaa valmiudet ymmärtää ja soveltaa käytännössä kirjanpitoon liittyvää keskeistä englannin kielen terminologiaa. Koulutusten aikana keskitytään sekä suullisen että kirjallisen kielitaidon ja tekstien ymmärtämisen kehittämiseen. Koulutukseen sisältyy runsaasti käytännön harjoituksia.

  • Lait ja asetukset
   • Suomen kirjanpitolaki- ja asetus, Osakeyhtiölaki, Arvopaperimarkkinalaki (pörssiyhtiöt), EU-direktiivit, Kansainväliset standardit: IAS, IFRS etc.
   • Kohde- ja kieliryhmät
  • Kirjanpito
   • Kirjanpitovelvollisuus
   • Kirjanpidon tarkoitus
   • Käytännön kirjanpito

  << Takaisin sivulle: Työelämän kielitaito


  Josbel Oy, Lönnrotinkatu 42, 00180 Helsinki, (+358) 040-528 0972, info@josbel.com

  © 2023 Josbel Oy. All Rights Reserved.