Englannin kielen käyttö ja opiskelu perustasolla (1-2)

  Kohti Tasoa 1 (jaksot 1-2) opiskellaan:

  • sosiaaliset perustilanteet, esim. esittäytyminen, tutustuminen ihmisiin, kaupassa ja ravintolassa asioiminen
  • päivän rutiineista puhuminen; perheestä, harrastuksista, kodista
  • peruskielioppirakenteet: preesens-aikamuodot, possessiivimuodot, artikkelit
  • numerot ja ajan määritteleminen
  • helppojen tekstien lukeminen ja kirjoittaminen - liittyvät edellä mainittuihin aiheisiin
  • tutustutaan työtehtäviin liittyvään sanastoon

  Tason 1 saavuttamiseen tarvitaan yleensä 48-52 oppituntia.

  Kohti Tasoa 2 opiskellaan:

  • sosiaaliset perustilanteet laajennettuina: tien näyttäminen, matkustamiseen liittyvät tilanteet, merkkipäivien vietto, pyynnöt, anteeksi pyytäminen, avun tarjoaminen, ehdotukset, puhelintilanteet, kohteliaisuussanasto
  • puhuminen päivän rutiineista, perheestä, harrastuksista, kodista, suunnitelmista ja aikeista sekä muista yleisistä asioista käyttäen vaativampaa kieltä ja kielioppirakenteita
  • kielioppirakenteet: "there is/are", "haluaisin" preesens-aikamuodot, menneisyyttä kuvaavat perusaikamuodot, artikkelit, verbityypit
  • helppojen, pidempien tekstien lukeminen ja kirjoittaminen - liittyvät edellä mainittuihin aiheisiin ja tilanteisiin
  • opiskellaan omaan työhön ja työympäristöön liittyvää sanastoa

  Tason 2 saavuttamiseen tarvitaan yleensä 48-72 oppituntia.


  << Takaisin Yleiskielen kurssit -sivulle


  Josbel Oy, Lönnrotinkatu 42, 00180 Helsinki, (+358) 040-528 0972, info@josbel.com

  © 2023 Josbel Oy. All Rights Reserved.