Kulttuurikoulutus

  Josbelin kautta on saatavilla myös kulttuurikoulutusta. Asioita ei saa hoidettua, mikäli viesti ei syystä tai toisesta mene perille. Esteenä voi tietenkin olla riittämätön kielitaito, mutta sujuvan viestinnän tiellä voi olla myös puutteellinen tieto toisen osapuolen tavasta viestiä ja toimia.

  Monilla yrityksillä on nykyään sidosryhmiä Intiassa, Kiinassa, Etelä-Amerikassa tai Itä-Euroopassa, joissa kulttuuri voi olla hyvinkin erilainen kuin Suomessa. Esimerkiksi kohteliaisuussäännöt tai hierarkia voivat erota merkittävästi siitä, mihin me olemme tottuneet.

  Kulttuurikoulutuksen tarkoitus on helpottaa eri kulttuuritaustoista tulevien ihmisten välistä viestintää. Koulutuksesta on hyötyä niille, jotka työssään kohtaavat vieraita kulttuureita ja erilaisia toimintatapoja. Monikulttuurisessa tiimissä toimiminen tai liikeneuvottelut vierasmaalaisten kanssa hoituvat sujuvammin, kun kulttuurierojen aiheuttamat haasteet on otettu huomioon. Koulutusta antavat syntyperäiset kouluttajat, jotka tuntevat kulttuurin ja sen erityispiirteet. Koulutukset suunnitellaan yksilöllisesti kunkin yrityksen tai henkilön tarpeisiin ja tilanteeseen sopiviksi.

  Ota yhteyttä ja kerro tilanteesi, niin voimme suunnitella sopivan koulutuksen!


  Josbel Oy, Lönnrotinkatu 42, 00180 Helsinki, (+358) 040-528 0972, info@josbel.com

  © 2022 Josbel Oy. All Rights Reserved.