Tilinpäätöksen terminologia

  Koulutuspäivän tarkoituksena on käsitellä raportointikieleen ja tilinpäätöksen laadintaan liittyvää englanninkielistä terminologiaa pääpainon ollessa IFRS -sanastossa. Päivän aikana käsitellään mm. ohjelmassa olevien termien englanninkielisiä vastineita. Koulutus on suunnattu kirjanpitäjille, controllereille, talouspäälliköille sekä kaikille muillekin tilinpäätöksen tehtävissä toimiville.

  • Tilinpäätöksen perusterminologiaa
   • Tilinpäätöksen laatiminen
   • Tilinpäätöksen vahvistaminen
   • Suoriteperusteinen kirjaaminen
  • Yrityskaupat
   • Hankinnat ja luopumiset
   • Myyntivoitto
   • Konsolidointiperiaatteet
   • Yritysten yhteenliittymät
   • Hankintamenomenetelmä
  • Kirjaaminen, arvonalentuminen
   • Kirjanpitoarvon tarkastelu, arvonalentumistestin suorittaminen
   • Kerrytettävissä oleva rahamäärä
   • Rahavirtaa tuottava yksikkö
   • Liikepoistojen peruuttaminen
  • Avainluvut (IFRS, US)
   • Liikevaihto
   • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä
   • Käyttöomaisuusinvestoinnit
   • Sijoitetun pääoman tuotto
   • Nettovelkaantumisaste
  • Poistot ja arvonalentumiset
   • Kertynyt poistoero
   • Tasapoisto
   • Menojäännöspoisto
  • Varaukset, ehdolliset velat ja varat
  • Omaisuuden arvostaminen
   • Alkuperäinen hankintameno
   • Jaksotettu hankintameno
  • Tuloslaskelma ja tase (IFRS, US)
  • Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet (esimerkki IFRS)

  << Takaisin sivulle: Työelämän kielitaito

   


  Josbel Oy, Lönnrotinkatu 42, 00180 Helsinki, (+358) 040-528 0972, info@josbel.com

  © 2024 Josbel Oy. All Rights Reserved.